Parochie Cluster EMS
Epen

Kerkbestuur Mechelen

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

 Functie

 Kerkbestuur
 naam en contact

Voorzitter  Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
 Vice-voorzitter  Mw. Gerjo Pecher -Dimmedal - (Epen)
Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com
 Secretaris Dhr. Guil Lemmerlijn - (Slenaken)
Tel: 043-4573228 ; E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
 Penningmeester Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems - (Mechelen)
Tel: 043-4553420 ; E-mail: atinaanita@online.nl 
 Overige bestuursleden  Dhr. Huub Colen - (Mechelen) Mw. Kathy Fischer - (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com
Dhr. Hennie Piters - (Epen) E-mail: h.piters@ziggo .nl Tel: 06- 18167095
Kerkbestuur EMS:
Secretariaatsadres
 
Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken, emsparochies@gmail.com
   
 Overige contact
 personen - Mechelen

Naam en contactinformatie
voor de Parochie H. Johannes de Doper Mechelen

Secretariaatadres Parochie H. Johannes de Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen
E-mail: gerdamohnen@ziggo.nl
Parochie Mechelen Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen
E-mail: gerdamohnen@ziggo.nl
 Bankrekening
 Parochie Mechelen
NL17 RABO 0132 2044 44
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Mechelen
 Hoofd kosterteam Dhr. Lei Koonen , Tel: 043-4551773
E-mail: leikoonen@hetnet.nl
Kerkhofbeheerder Dhr. Huub Colen, Tel: 043- 4552194
E-mail:  huubcolen@gmail.com
H. Missen Parochiekantoor / Tel: 043-4551209
iedere maandag van 11.00 uur - 12.00 uur.
woensdag. 19.30 - 20.30 u ( telefonisch )
E-mail: pastoriemechelen@gmail.com
Contactpersoon Mw. Gerda Mohnen ; Tel: 043-4552822
Parochieraad Epen E-mail:  gerdamohnen@ziggo.nl
Parochiekantoor Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen; Tel: 043-4551209