Parochies E - M - S

 Contact en financiële info

A. CONTACT-INFORMATIE voor het bereiken van de E.M.S.-parochiefederatie / cluster EMS-parochies en de daarvan deel uitmakende parochies van de H. Paulus’
Bekering te Epen, de parochie van de H. Johannes de Doper te Mechelen en de parochie van de H. Remigius te Slenaken .


a. Pastoraal:
Eerste aanspreekpunt: kapelaan Marthoma:
Tel./app: 06 38 43 28 23
Email: kapelaanMarthoma@gmail.com
Postadres: Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken

b. Gezamenlijk kerkbestuur van de parochiefederatie E.M.S. en Cluster E.M.S.-parochies:
Postadres: Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken
Secretariaat: email: emsparochies@gmail.com of g.lemmerliijn@kpnmail.nl
Tel./app: 06 22 34 86 57 dhr. G. Lemmerlijn

c. CONTACT-INFORMATIE PAROCHIES:


1. Parochie van de H. Paulus’ Bekering te Epen:
Contactpersoon: Tel./app: 06 34 62 43 32 of 06 18 16 70 95
Email: phpecher@hotmail.com
2. Parochie van de H. Johannes de Doper te Mechelen:
Contactpersoon: Tel.: 043 – 455 2194
Email: huubcolen@gmail.com
3. Parochie van de H. Remigius te Slenaken:
Contactpersoon: Tel.: 06 22 34 86 57
Email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl

B. FINANCIëLE INFORMATIE:
1. Bankrelaties:
1.1. Voor de EMS-parochiefederatie / cluster EMS-parochies gezamenlijk of algemeen:
IBAN: NL17 RABO 0132 2044 44 t.n.v. RK Parochie Mechelen
1.2. Voor de parochie te Epen:
IBAN: NL83 RABO 0114 400 652 t.n.v. Kerkbestuur Epen;
1.3. Voor de parochie te Mechelen:
IBAN: NL17 RABO 0132 2044 44 t.n.v. RK Parochie Mechelen;
1.4. Voor de parochie te Slenaken:
IBAN: NL30 RABO 0133 5042 04 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Slenaken.

2. Kamer van Koophandel:
Bij de Kamer van koophandel (KvK) zijn de parochies ingeschreven onder de
volgende nummers:
Voor de parochie van de H. Paulus’ Bekering te Epen, onder nr. 74879073.
Voor de parochie van de H. Johannes de Doper te Mechelen onder nr. 74923757
Voor de parochie van de H. Remigius te Slenaken, onder nr. 74923722.

3. Belastingdienst:

Bij de Belastingdienst gelden voor de EMS-parochies de volgende RSIN-nummers:
Voor de parochie H. Paulus’ Bekering te Epen: : RSIN : 002943967.
Voor de parochie H. Johannes de Doper te Mechelen: RSIN: 2678937
Voor de parochie H. Remigius te Slenaken: RSIN: 8100 310.

4. Overzicht van de belangrijkste tarieven in de EMS-parochies


4.1. De belangrijkste stipendia:

H.Misintenties in de weekends en op feestdagen: € 20,--
H.Misintenties voor doordeweekse dagen: € 10,--
Uitvaarten: € 315,-- / € 350,-- excl. opluistering
Dopen: € 50,,- (adviesbedrag).

4.2. Voor de tarieven van de grafrechten en de kosten van begravingen:
zie de informatie onder de betreffende parochie, onder ‘ Kerkhofzaken’.

Nadere informatie met betrekking tot de afzonderlijke parochies, vind u op deze
website verder bij de informatie over de afzonderlijke parochies.