Parochies E - M - S

PAROCHIE SLENAKEN Wat te doen bij overlijden -huwelijk - dopen

Onderstaande informatie is een aanvulling op de informatie die u vindt op de Startpagina onder de knop “Bij een huwelijk, doop of overlijden”. Navolgende informatie geldt specifiek voor de H. Remigiusparochie in Slenaken.

A. Wat te doen bij een wens voor een doop of een inzegening van een kerkelijk huwelijk ?

Neem zo vroeg mogelijk contact op met kapelaan Marthoma (tel./app 06 38 43 28 23) of per email: kapelaanmarthoma@gmail.com .
U kunt dan meteen informatie inwinnen of een afspraak maken voor een onderhoud om een en ander te bespreken en zo mogelijk al een datum proberen af te spreken voor de beoogde doopplechtigheid of het kerkelijk huwelijk. Daarbij horen afspraken over de eventuele voorbereidingen. De voorbereidingen voor een doop vinden in de regel groepsgewijs plaats.

B. Wat te doen bij de wens voor een uitvaart met eventuele begrafenis ?

Neem zeker zo snel mogelijk contact op met kapelaan Marthoma (tel./app: 06 38 43 28 23). U kunt dan alvast overleggen wanneer die uitvaart zou kunnen, en een afspraak maken om alles verder te regelen. Kapelaan Marthoma zal voor zover nodig ook andere betrokkenen in en eventueel buiten de parochie, informeren.
Aandachtspunten daarbij zijn bijv.:
- datum en tijd van de uitvaartdienst;
- wel of geen voorafgaande avondwake ?
- keuze van, en informatie naar uitvaartondernemer;
- wens om op het kerkhof begraven te worden, of een crematie ?
- datum van een zeswekendienst;
- voorbereiding van het gedachtenisprentje.

Zie voor nadere informatie over de mogelijkheden voor begraven en daaraan verbonden voorwaarden en kosten, verder onder de knop “ H.Remigius-parochie Slenaken "
Kerkhoven-informatie ”.

Kosten en opluistering:
Voor een doop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van richtbedrag minimaal € 50,--
Voor een huwelijksinzegening geldt het tarief van € 315,-- excl. muzikale omlijsting.
Voor een uitvaart geldt het tarief van € 315,-- , excl. muzikale omlijsting en eventueel het delven van een graf.
Indien in de vier voorafgaande jaren kerkbijdragen zijn afgedragen, is verrekening is in genoemde bedragen geheel of gedeeltelijk mogelijk.
Voor muzikale omlijstingen is geen eigen zangkoor beschikbaar. In overleg zijn de vorm en uitvoerders ter keuze van, en voor rekening van de eigen familie.

Voor de bijzondere diensten en vieringen is in Slenaken geen eigen kerkkoor beschikbaar.
Invulling van de muzikale omlijsting (opluistering) ligt in de hand van betrokkenen en wordt
met hen besproken.