Parochies E - M - S

PAROCHIE SLENAKEN - FINANCIELE INFO ( incl. tarieven/grafrechten)

 1. Financieel-administratieve gegevens

  Bankrekening (IBAN) parochie Slenaken:
  NL30 RABO 0133504204 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Slenaken
  p.a. Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken
  RSIN: 8100310 (H. Remigiusparochie Slenaken)
  KVK: 74923722 (H. Remigiusparochie Slenaken)

 2. Tarieven H.Mis-intenties / H.H. Missen/vieringen:
  * H. Missen in weekends en op feestdagen: € 20,-
  * Stichting voor H.H. Missen over looptijd van 10 jaar: € 200,--
  * Stichting van jaardienst, voor 10 jaar: € 200,--
  Jaarlijkse vieringen buiten de reguliere mistijden € 25,-
  - Huwelijksmis € 315,- *, excl. muzikale opluistering
  - Uitvaartdienst:€ 315,--,* excl. muzikale opluistering
  - Jubileum mis € 150,-
  - Avondwake/vooravondmis € 50,-
  - Doopvieringen: vrije gave met verzoek bijdrage vanaf € 50,-

  * Voor huwelijksmissen en uitvaarten geldt dat indien men gedurende de laatste vier jaar, jaarlijks kerkbijdragen heeft betaald, die van de laatste 4 voorafgaande kalenderjaren tezamen op de tarieven voor een huwelijksmis of uitvaart in mindering worden gebracht.

 3. Opgave van Misintenties:
  Voor opgaven van Misintenties, gaarne contact opnemen met dhr. F. Kool, tel. 043-4573347.
  Betaling: overmaken op bovenin genoemd bankrekeningnummer. o.v.v. datum(s) en gegevens van de betreffende H.Misintenties.

 4. Besteding geld van de offergang bij uitvaarten:
  De opbrengst van de offergang bij uitvaarten is bedoeld voor Missen ter intentie van de overledene. Het geld kan besteed worden voor Missen tot maximaal drie jaar na het overlijden. De opbrengst van de collecten tijdens uitvaartdiensten zijn in principe bestemd voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof, en eventueel ook voor H.H. Missen voor de overledene.

 5  Tarieven van GRAFRECHTEN (1jan. 2024)  
   Graf enkel-breed, enkeldiep, eerste bijzetting, eerste 20 jaar  € 440,--
   Verlenging, per 10 jaar  € 220,--
   Graf enkel-breed, dubbeldiep, v.a. tweede bijzetting, eerste 20 jaar*  € 660,--
   * met verrekening restant looptijd van eerste bijzetting  € 330,--
   Verlenging graf enkelbreed-dubbeldiep, per 10 jaar  
     
  Graven, dubbelbreed en één- of dubbeldiep (alleen van toepassing op
bestaande graven, niet meer mogelijk voor nieuwe graven):
Van toepassing is het dubbele van de tarieven voor graven-enkelbreed.
 
     
  Voor kindergraven:
 
  - voor kinderen, begraven in leeftijd tot max. 1 jaar: eerste 20 jaar: gratis
  verlenging daarna: per 10 jaar : € 100,--
  - voor kinderen, begraven in leeftijd van 1 – 12 jaar, eerste 20 jaar € 200,--
  verlenging per 10 jaar: € 100,--
     
  Voorschotten verwijderingsbijdragen voor gedenkteken en fundering:
 
  eenmalig verschuldigd voorschotbijdrage bij vestiging grafrecht*: € 150,--
  * niet van toepassing op urnengraven  
     
  Urnen-graven / As-urnen:  
  Voor bijzetting van één asurn in urnenbak: voor eerste 20 jaar*: € 495,--
  * incl. eenmalig bedrag voor gebruik asurnenbak  
  Verlenging per 10 jaar: € 210,--
  Voor bijzetting van tweede asurn, in totaal voor eerste 20 jaar:* € 630,--
  * met verrekening restant looptijd van eerste bijzetting  
  Verlenging per 10 jaar: € 310,--
  Bijzetting asurn in bestaand standaard-graf, eenmalig* € 495,--
  * grafrecht loopt verder om niet mee met grafrecht van hoofd-graf  
 

 

Kosten van grafdelven en verwijdering van grafmonumenten zijn voor rekening van rechthebbende.

 
     
     

 1.