Parochies E - M - S

 Kerkhofzaken Parochie Epen


Kerkhofbeheerders:

Bij een bestaand graf de opdracht verstrekken aan een steenhouwer om het bestaand monument geheel met fundering te verwijderen.

Opgelet! I.v.m. de geldende Arbo-voorschriften mogen geen funderingsresten blijven zitten. Na verwijdering mag en kan het graf pas geopend worden.

Afspraak maken met de beheerder over het tijdstip van verwijdering.

Met de beheerder wordt een nieuw graf uitgezocht.

De beheerder ziet mede toe op de delving van het graf.

De beheerder ziet toe of de maatvoering van het nieuwe monument klopt.

De begrafenisonderneming bezorgt het certificaat ‘verlof bij begraving’ bij H. Sleijpen, Julianastraat 16a, 6285AJ Epen.

Voor het bijplaatsen van de urn dient men een afspraak te maken via de kerkhofbeheerder.

Dhr. H. Sleijpen tel. 043-4551821

Voorschrift Kerkhof:

Maximum afmeting opstanden

Oud monument:

Hoogte: bestaande situatie

Breedte: bestaande situatie

Diepte: 60 cm

Nieuw monument:

Hoogte 100 cm boven het maaiveld

Breedte 70 cm

Diepte 60 cm

Zakelijke aspecten:

- U ontvangt van het kerkbestuur een reglement van het kerkhof.

- Nota’s betreffende de kosten van de kerkdienst, koor en kerkhof worden aan de begrafenisonderneming ter betaling aangeboden.

- Offerganggelden: na de zeswekendienst neemt Twanny Lardinois contact op met de familie. Het geld van de offergang blijft 3 jaar beschikbaar voor H. missen.