Parochies E - M - S

 Vieringen Parochie Slenaken

“ H.H. MISSEN / VIERINGEN in SLENAKEN (Parochiekerk van de H. Remigius):

Normaliter in de WEEKENDS de H. Mis, IEDERE ZONDAGOCHTEND OM 9.45 UUR:
let op enkele uitzonderingen (zie onderstaand overzicht: “ R.K. PAROCHIE H. REMIGIUS /
SLENAKEN / H.H. Missen 2023 ) “

Klik HIER voor een jaaroverzicht van de Heilige missen in de PAROCHIE H. REMIGIUS  - SLENAKEN