Parochie Cluster EMS
Mechelen

Vieringen H. mis

Zaterdag 18.00 uur.
Zondag 9.15 uur.


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u, hier downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


Parochiekantoor.

Woensdagavond blijft het parochiekantoor gesloten en is enkel telefonisch tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op nummer 043-455 1209 of via mail pastoriemechelen@gmail.com

De bestelformulieren blijven in de hal van de kerk verkrijgbaar en zijn ook op de site  https://www.parochiesems.nl  / parochie Mechelen / vieringen H. Mis te downloaden.

Kapelaan Marthoma
Parochieraad Mechelen


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

 • Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.
  Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?
 • Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.
  Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?
 • Welkom pastoor en Openingsgebed.
  Vraag: spreekt nog iemand ?
 • Eerste Lezing
  Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?
 • Muziek.
 • Tweede Lezing pastoor.
 • Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.
  Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik bouwstenen ontnemen kan ?
 • Voorbede.
  Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?
 • Muziek.
 • Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.
  Onze Vader – Wees Gegroet.
 • Ophangen van het Gedachteniskruisje.
  Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan?
 • Dankwoord en Zegen.
 • Laatste Afscheid – Muziek.

Wijziging Openstelling Parochiekantoor
Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.
Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.
Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch ). 
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • dhr. Raymond Werker, mob. 06- 54 76 49 32

Week 42:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 42/2022

ZATERDAG

15 oktober                 Gregoriaans    

18.00 uur

H.Mis als  jaardienst voor Sjuf Hocks (st.);

1e jaardienst Margriet Houben-Kohl en overleden familieleden;

jaardienst Trees Ploemen-Lousberg en ouders Ploemen-Schlembach;  Madeleine Rompen-Kikken (off.);

André Rademacher v.w. broer en zussen;
Jaardienst André Thoma.
Jan Claessens;
Sjef Kohl vw verjaardag.

 

ZONDAG

16 oktober 

09.15 uur

H.Mis voor Annie Snackers-Thijssen v.w. verjaardag.

 

DONDERDAG

20 oktober

19.00 uur

H.Mis voor alle parochianen.

ZATERDAG

 22 oktober   Volkszang                     

18.00 uur

 H. Mis als jaardienst Tilly Deguelle- Cremers (st);
 Egid Cratsborn (off).

 

ZONDAG

 23 oktober

09.15 uur

 H.Mis als jaardienst Gera en Agnes   Lemmens-Wetzels (st);
Raymond Houtermans (off).

DONDERDAG

27 oktober

19.00 uur

H.Mis voor allen die in nood verkeren.

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 43:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 43/2022

ZATERDAG

22 oktober        Volkszang                      s    

18.00 uur

H. Mis als jaardienst Tilly Deguelle-Cremers (st);

Egid Cratsborn (off).

 

ZONDAG

23 oktober  30e zondag door het jaar

09.15 uur

H.Mis als jaardienst Gera en Agnes Lemmens-Wetzels (st);

Raymond Houtermans (off).

 

DONDERDAG

27 oktober

19.00 uur

H.Mis voor allen die in nood verkeren.

 

ZATERDAG

29 oktober    collecte voor onderhoud kerkhof en begraafplaats

18.00 uur

H. Mis als zeswekendienst voor Funs Franssen;

 jaardienst voor Sjir en Agnes Cremer- Vanhoutem (st.);

jaardienst Pierre en Maria Plum-Claassens (st.);

Etiënne en Annie Rompen-Mordang (st.);

jaardienst José Hons-Horbach;

Jeff Sluysmans (off.);

Madeleine Rompen-Kikken (off.);

Erwin Finken (off.);

Ouders Bisschops- Smeets;

Sjeng Franssen.

 

ZONDAG

30 oktober       
collecte voor onderhoud kerkhof en begraafplaats
31e zondag door het jaar

09.15 uur

14.00 uur

H.Mis voor Sjef Kohl v.w. Allerheiligen

Allerzielenlof en grafzegening; opluistering door G.K.Z.

 

DONDERDAG

3 november

19.00 uur

Avondmis voor alle zieken van onze parochie

Voor pastorale aangelegenheden betreffende de parochie Mechelen kunt u terecht bij kapelaan Marthoma, Dorpstraat 12 Slenaken, tel. 043-457 3234 / 06-38432823.

Voor vragen m.b.t. kerkhofbeheer kunt u contact opnemen met dhr. Huub Colen, tel. 043-455 2194.

Op woensdagavond is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar  ( op nummer 043-455 1209 ) van 19.30 tot 20.30 uur.

Het opgeven van misintenties kan schriftelijk via een formulier (liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden.

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.