Parochies E - M - S

PAROCHIE MECHELEN BASIS-INFORMATIE (overzicht)

ALGEMEEN CONTACT-ADRES voor de PAROCHIE MECHELEN
Telefoon: Huub Colen, tel. 043-4552194
Email: huubcolen@gmail.com
Postadres: Heerenhofweg 4, 6281 AR Mechelen.

AANSPREEKPUNTEN:
1 e aanspreekpunt Pastorale en kerkelijke zaken:
Kapelaan Marthoma: 0638432823 / email: kapelaanmarthoma@gmail.com
1 e aanspreekpunt Parochiële zaken (algemeen) : Huub Colen
1 e aanspreekpunt Kerkhof en begraafplaats: Huub Colen
Kosters: Lei Koonen tel: 0434551773

KERKBESTUUR en PAROCHIERAAD
Contactpersoon voor de parochie Mechelen: Huub Colen
Contactpersoon parochieraad Mechelen: Raymond Werker
BANKREKENING: (IBAN) NL17 RABO 0132 2044 44 t.n.v. RK Parochie Mechelen

H.H. MISSEN in MECHELEN
Normaliter op donderdagochtend om 10.00 u. en op zaterdagavond om 18.00 u.
Voor afwijkende dagen of tijdstippen: zie de JAARPLANNER EMS 2024 : KLIK HIER voor Jaaroverzicht van H.H. Missen in Epen, Mechelen en Slenaken:
Zie voor de jaarplanner: klik op KLIK HIER hierboven

OVER UITVAARTEN, HUWELIJKSINZEGENINGEN EN DOPEN:
Neem zo spoedig mogelijk contact op met kapelaan Marthoma (tel.: 0638432823)
Zie ook verder op de Startpagina onder de knop “ Wat te doen bij overlijden, huwelijk of dopen in de parochies Epen, Mechelen of Slenaken) “of (KLIK HIER)

OPGEVEN VAN H.MIS-INTENTIES:
Op woensdagavond 19.30u – 20.30u telefonisch 043-4551209 of doorlopend per
e-mail: pastoriemechelen@gmail.com
Betaling H.Mis-intenties: NL17 RABO 0132 2044 44 t.n.v. RK Parochie Mechelen
o.v.v. naam/namen van intentie en datum(s) van gewenste H. Mis(sen).
Voor tarieven: zie onder ‘Parochie Mechelen’ / FINANCIëN