Parochies
Epen -Mechelen - Slenaken

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PAROCHIEFEDERATIE-EMS,
de samenwerking van de parochies van de H. Paulus’ Bekering te Epen,
de H. Johannes de Doper te Mechelen en de H. Remigius te Slenaken.

Jaarplanner H. missen parochies EMS

Info cluster EMS

Pastoraal team

Contact info / financiën

 Bijzondere mededelingen

Mededeling: Wijziging aanvangstijdstip van H. Mis op 2e Paasdag in Mechelen:
Gewijzigd aanvangstijdstip: om 9.45 uur (in plaats van 10.00 uur)

 

ALGEMENE UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN
DE SPECIALE PAROCHIE-AVOND IN UW PAROCHIE,
- voor de parochie van MECHELEN op dinsdag 14 maart in zaal A gen SJOEËL
- voor de parochie van SLENAKEN op donderdag 23 maart in de FANFAREZAAL
- voor de parochie van EPEN op maandag 27 maart in het PATRONAAT
Aanvang: telkens om 20.00 uur

Op deze bijeenkomsten zullen de parochianen nader geïnformeerd worden over de stand van zaken in hun eigen parochie en over de samenwerking tussen de parochies van Epen-Mechelen- Slenaken. Het gaat dan om bijv. de financiële situatie, de toestand van de gebouwen en de kerkhoven.
Ook zal de rol en betrokkenheid van de vrijwillig(st)ers nadrukkelijk aan de orde komen.
Verder zullen er toelichtingen zijn over de wijze waarop het kerkbestuur en de parochieraden zijn geregeld en hoe het pastorale team is georganiseerd.
Bij een en ander zal ook naar de toekomst gekeken worden.
Na de pauze is het de bedoeling om samen in gesprek te gaan hoe de parochianen het hedendaagse functioneren van hun parochie ervaren. Graag vernemen het pastorale team en het kerkbestuur van de parochianen ook hun ideeën, suggesties en/of wensen voor eventuele aanpassingen of verbeteringen om de parochies levensvatbaar te houden.
Het pastorale team en het kerkbestuur nodigen hun parochianen hierbij van harte uit voor deze komende PAROCHIEAVONDEN. U bent van harte welkom!

Belangrijke verandering vanaf 7 januari 2023 in de vaste mistijden in de weekends in de kerken van Epen, Mechelen en Slenaken

Met ingang van het weekend van 7/8 januari 2023 zal er in de parochiekerken van Epen, Mechelen en Slenaken, in iedere kerk, ieder weekend nog maar één H. Mis worden gehouden, in iedere parochie op vaste dagen en tijden.
In Mechelen vindt de H. Mis iedere zaterdagavond plaats om 18.00uur (er is daar dan dus géén H. Mis meer op de zondagochtenden!).
In Epen en Slenaken zal er vanaf 8 januari iedere zondagmorgen een H. Mis zijn, in Slenaken om 9.45 uur (kwart voor tien) en in Epen om 11.00 uur (elf uur).

Wat is de parochiecluster EMS of wat is de parochiefederatie-EMS?

De parochiecluster EMS omvat de drie R.K.-parochies St. Paulus‘ Bekering te Epen, H. Johannes de Doper te Mechelen en St. Remigius te Slenaken.
Deze parochies werken samen in de organisatorische eenheid van de Parochiefederatie-EMS. De naam ‘EMS’ is samenstelling van de eerste letters van de drie kerkdorpen ‘Epen’, ‘Mechelen’ en ‘Slenaken’. De drie parochies hebben binnen de Parochiefederatie-EMS één gezamenlijk kerkbestuur.
De parochies liggen in het fraaie Heuvelland en maken deel uit van de grotere parochie-cluster ‘Gulpen’ in het ‘dekenaat Gulpen’ in de gemeente Gulpen-Wittem.
Al meerdere jaren hebben de parochies tot medio 2021 eenzelfde pastoor gedeeld. Vanaf september 2021 delen wij ook eenzelfde pastoraal team met kapelaan Marthoma speciaal voor onze EMS-parochies, en onder de algehele hoede van pastoor-deken van het dekenaat Gulpen. Die opzet past geheel in de nieuwe organisatiestructuur van het Bisdom Roermond.
Binnen de parochiefederatie is het patroon van onze kerkelijke vieringen op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden wordt op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschap-pelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie parochies afzonderlijk.
Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die deze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Wij ontmoeten uw ook zeker graag eens bij een van de kerkdiensten of bij een andere gelegenheid in onze EMS-parochies !
Met hartelijke groet,
het pastorale team en het gezamenlijk kerkbestuur van de EMS-parochies.