Parochies E - M - S

 Wat te doen bij...

overlijden, huwelijk of doop

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN OF EEN WENS VOOR EEN HUWELIJKSINZEGENING OF EEN DOOP?

A. Bij een overlijden
Zeker bij een overlijden en voor een uitvaart dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel. /app:  06 38 43 28 23 .
U kunt dan een afspraak maken om alles verder te regelen. Kapelaan Marthoma zal voor zover nodig ook andere betrokkenen in en eventueel buiten de parochie, informeren. Spreek zo goed mogelijk datum en tijdstip af!

B. Voor een doop of een huwelijksinzegening
Voor een doop of een huwelijk, graag ook ook zo tijdig mogelijk contact opnemen met kapelaan Marthoma,  bij voorkeur telefonisch / per app, nr. 06 38 43 28 23 of eventueel email: kapelaanmarthoma@gmail.com .
U kunt dan direct een afspraak maken of eventueel  direct informatie inwinnen over hoe de voorbereiding of het inplannen van een datum in zijn werk gaat.
Voor een doop of een kerkelijke huwelijksinzegening is het belangrijk om af te stemmen wanneer en waar dat het beste kan plaats vinden.
De voorbereidingen voor een doop vinden zoveel mogelijk samen met andere doopouders plaats. Voor een huwelijk is dat volgens nadere onderlinge afspraak.

C. Voor een Eerste H. Communie of toediening van het H. Vormsel
Ook voor die bijzondere plechtigheden wordt het zeer op prijs gesteld als
kandidaten voor de Eerste H. Communie of het toedienen van het H. Vormsel zo tijdig mogelijk bij kapelaan Marthoma worden aangemeld. Let dan ook op nadere
informatie in de parochies wanneer die zullen plaatsvinden.

Zie verder ook de nadere informatie per parochie, onder/via (wat van toepassing is):
--> St. Paulus’ Bekering -parochie Epen, of H. Johannes de Doper-parochie Mechelen of H. Remigius-parochie Slenaken en daaronder  “Bij uitvaart, doop of huwelijk”.