Parochies E - M - S

 Kerkbestuur EMS

Binnen de Parochiefederatie-EMS hebben de R.K. parochies van Epen, Mechelen en Slenaken éénzelfde gezamenlijk kerkbestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft iedere parochie daarbij zelf een eigen parochieraad / (parochiecommissie).

 Functie

 Kerkbestuur
 naam en contact

Voorzitter  Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen
Tel: 043-4501226;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
 Vice-voorzitter  Mw. Gerjo Pecher -Dimmedal - (Epen)
Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com
 Secretaris Dhr. Guil Lemmerlijn - (Slenaken)
Tel: 043-4573228 ; E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
 Penningmeester Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems - (Mechelen)
Tel: 043-4553420 ; E-mail: atinaanita@online.nl 
 Overige bestuursleden

 Dhr. Huub Colen - (Mechelen) Mw. Kathy Fischer - (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com
Dhr. Hennie Piters - (Epen) E-mail: h.piters@ziggo .nl Tel: 06- 18167095

 

Kerkbestuur EMS:  
Secretariaatsadres
E-mailadres
Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken,
emsparochies@gmail.com