Parochies E - M - S

 Wat te doen bij... in de Parochie Epen

overlijden, huwelijk of doop

Het nieuwe pastorale team

Bij een OVERLIJDEN dient u zo spoedig mogelijk direct contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel. /app: 06 38 43 28 23 . U kunt dan een afspraak maken om alles verder te regelen. Kapelaan Marthoma zal voor zover nodig ook andere betrokkenen in en eventueel buiten de parochie, informeren.

Uitvaarten kunnen weer plaats vinden als vóór de corona-crisis. Er gelden geen beperkingen meer voor de maximaal toe te laten aantallen mensen die een uitvaart willen bijwonen.

Verdere informatie vindt u in onderstaand overzicht “Wat te doen bij een uitvaart”.

U kunt de digitale versie downloaden. Klik daarvoor op Wat te doen bij (pdf 404kb)

Ook voor een HUWELIJK of voor het regelen van EEN DOOP dient u contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel./app: 06 38 43 28 23. Doe dit s.v.p. zo tijdig mogelijk i.v.m. het inplannen en de voorbereidingen.

KOREN:                
Zelf afspraak maken              
* Gregoriaans Koor Dhr. F. Zilverstand tel. 4551295    
                   
* Gemengd Zangkoor            
      Mw. Eveline Janssens tel. 06-36304853  
      Mw. Twanny Lardinois tel. 043-455 14 67
 
  (kosten worden via kerkbestuur verrekend)        
                   
KOSTER:                
* Zorgt voor reserveren van banken voor familie        
        Mw. J. Loomans tel. 043-4552172    
                   
MUZIEK                
  De familie kan zelf voor cd muziek zorgen. Dit gebeurt in overleg met kapelaan of de
  avondwake-groep. Maximaal 3 nummers. In overleg met kosters cd testen in de kerk.
                   
VERSIERING KERK:              
* Hiervoor dient familie zelf zorg te dragen.        
  (in overleg met koster echtpaar)          
COLLECTE TIJDENS DE UITVAARTDIENST:        
* De opbrengst van de offergang tijdens de uitvaartdienst is altijd bestemd  
  voor het lezen van Hl. Missen van de overledene.      
BEGRAFENISONDERNEMING            
* Waar wordt overledene opgebaard?        
* Datum en tijd van avondwake en uitvaart, in overleg met kapelaan    
  of kerkbestuur regelen.            
                   
ZAKELIJKE ASPECTEN:            
* U ontvangt van kerkbestuur een reglement van het kerkhof.      
* Nota's betreffende de kosten kerkdienst, koor en kerkhof worden aan  
  de begrafenisonderneming  ter betaling aangeboden.      
* Offerganggelden: na 6 wekendienst neemt mw. Lardinois contact    
  op met familie. Het geld van de offergang blijft 3 jaar beschikbaar voor heilige missen.
TARIEVEN:   2020              
                 *) Begrafenismis (rouwgeld) Bij deelname aan jaarlijkse gezins-  € 315,00  
  bijdrage  worden voor begrafenismis geen kosten berekend.    
  Avondwake (bijdrage gemaakte kosten)      €   50,00  
  Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 315,00  
  Bijdrage voor begeleiding naar Crematorium      €   50,00  
  Zeswekendienst            €   20,00  
  Gemengd koor            € 250,00  
  Gregoriaans koor          € 125,00  
GRAFRECHTEN ENKEL BREED GRAF           
  1ste 20 jaar            € 600,00  
  Volgende 10 jaren
Volgende 5 jaren
         € 400,00
 € 200,00
 
GRAFRECHTEN DUBBEL BREED GRAF           
  1ste 20 jaar            €1200,00  
  Volgende 10 jaren
Volgende 5 jaren
         € 600,00
 € 400,00
 
GRAFRECHTEN KINDERGRAF             
  Tot 1 jaar, 1ste 20 jaren excl. Grafdelven
Tot 1 jaar, volgende 10 jaren
Van 1 tot 12 jaar, 1ste 20 jaren
Van 1 tot 12 jaar, volgende 10 jare
 € --
 € --
 € 200,00
 € 100,00
 
       
VERWIJDERINGSBIJDRAGE MONUMENTEN EN FUNDERINGEN    
  Eenmalige verwijderingsbijdrage per graf
Eenmalige verwijderingsbijdrage grafkelder ( op basis van nacalculatie ca)
 € 150,00
 €1200,00
 
KOSTEN COLUMBARIUM (URNEN GRAF)        
  1ste 20 jaar            € 500,00  
  Volgende 10 jaren          € 300,00  
  Kosten belettering grafsteen per letter      aanvraag   
  Verwijderingdbijdrage urnengraf
Kosten ophalen urn bij crematorium Heerlen
     €   50,00
 €   25,00
 
KOSTEN BIJZETTING URN IN EEN NORMAAL GRAF      
  1ste 20 jaar            € 600,00  
  1ste 10 jaar            € 300,00  
DIVERSE KOSTEN              
  Kosten bijzetting in colombarium        € 150,00  
  Houten grafkruis met verzegeld bidprentje ( max. 1/2 jaar    €   25,00  
GESTICHTE JAARDIENST        10 jaar  20 jaar   
  Vrijdagavond          €   100    
  Zaterdagavond          €   200  € 400,00  
  Zondagochtend          €   200  € 400,00  
Het houten grafkruis wordt maximaal ½ jaar door het kerkbestuur ter beschikking gesteld.
KAPELAAN:            
- Tijd avondwake en uitvaart vaststellen      
- Tekst gedachtenisprentje opstellen    
- Vaststellen zes-wekendienst    
    Mw. G. Pecher tel. 043-4553757    
     e-mail: phpecher@hotmail.com    
                
- Ongeveer een dag na overlijden, zoekt iemand van avondwake- groep contact voor bezoek.    
 
- Gesprek over doel en inhoud avondwake      
    Dhr. en Mw. Pecher tel. 043-4553757    
    Mw. A Keijenberg tel. 043-4552546    
    Mw. T. Lardinois tel. 043-4551467      
          
KERKHOFBEHEERDER:     
- Bij bestaand graf opdracht verstrekken aan steenhouwer om bestaand monument geheel met fundering te verwijderen.  
 
  Opgelet! I.v.m. de geldende Arbo voorschriften mogen geen funderingsrestenblijven zitten. Na verwijdering mag en kan graf pas geopend worden. 
 
  Afspraak maken met beheerder over tijdstip van verwijdering  
- Met beheerder wordt een nieuw graf uitgezocht      
- Beheerder ziet mede toe op delving van graf      
- Beheerder ziet toe of maatvoering nieuw monument klopt    
- z.o.z. bijlage voorschrift monument    
     Dhr. H. Sleijpen  tel. 043-4551821  
                
  Begrafenisonderneming bezorgt het certificaat"verlof tot begraving" bij H. Sleijpen. Julianastraat 16a   6285AJ Epen   
-
-Voor het bijplaatsen van de urn dient men een afspraak te maken  via de kerkhofbeheerder      
         
VOORSCHRIFT KERKHOF:        
  MAXIMUM AFMETING OPSTANDEN      
     Oud monument:    
     Hoogte:bestaande situatie  
     Breedte:bestaande situatie   
   Diepte:  60 cm.             
   
   Nieuw monument:    
   Hoogte100 cm Boven maaiveld   
   Breedte  70 cm.     Diepte  60 cm.
 


Hier onder kunt u een digitaleversie downloaden.

Wat te doen bij (pdf 404kb)