Parochies E - M - S

Informatie Cluter EMS

Wat is de parochiecluster EMS of wat is de parochiefederatie-EMS?


De parochiecluster EMS omvat de drie R.K.-parochies St. Paulus‘ Bekering te Epen, H. Johannes de Doper te Mechelen en St. Remigius te Slenaken.
Deze parochies werken samen in de organisatorische eenheid van de Parochiefederatie-EMS. De naam ‘EMS’ is samenstelling van de eerste letters van de drie kerkdorpen ‘Epen’, ‘Mechelen’ en ‘Slenaken’. De drie parochies hebben binnen de Parochiefederatie-EMS één gezamenlijk kerkbestuur.
De parochies liggen in het fraaie Heuvelland en maken deel uit van de grotere parochie-cluster ‘Gulpen’ in het ‘dekenaat Gulpen’ in de gemeente Gulpen-Wittem.
Al meerdere jaren hebben de parochies tot medio 2021 eenzelfde pastoor gedeeld. Vanaf september 2021 delen wij ook eenzelfde pastoraal team met kapelaan Marthoma speciaal voor onze EMS-parochies, en onder de algehele hoede van pastoor-deken van het dekenaat Gulpen. Die opzet past geheel in de nieuwe organisatiestructuur van het Bisdom Roermond.

Binnen de parochiefederatie is het patroon van onze kerkelijke vieringen op elkaar afgestemd. Tegelijk koesteren wij ook de eigenheid en lokale tradities van elk van de drie parochies en ervaren wij deze als een verrijking binnen het grotere geheel. Om die reden wordt op deze website zowel aandacht besteed aan de gemeenschap-pelijke punten binnen EMS-verband alsook aan de presentatie van elk van de drie parochies afzonderlijk.
Wij hopen dat onze website voor onze parochianen, maar ook voor de vele toeristen en andere belangstellenden die deze website bezoeken, een nuttige bron van informatie mag zijn. Bovenal hopen wij dat de inspiratie, die wij en onze vele vrijwilligers bij Jezus Christus zoeken en vieren, aanstekelijk mag zijn voor anderen. Wij ontmoeten uw ook zeker graag eens bij een van de kerkdiensten of bij een andere gelegenheid in onze EMS-parochies !
Met hartelijke groet,
het pastorale team en het gezamenlijk kerkbestuur van de EMS-parochies.

Het nieuwe pastorale team

Sinds september 2021 staat u een nieuw pastoraal team ten dienste, bestaande uit pastoor-deken Paul Bronneberg en de kapelaans Marthoma (Alexander) en Vince Siju , (vanaf eind mei 2022).
Kapelaan Marthoma (tel. 06 38 43 28 23 / kapelaanmarthoma@gmail.com ) heeft als kernparochies de EMS-parochies van Epen, Mechelen en Slenaken onder zijn hoede.
Voor Kapelaan Vince Siju zijn dat (vanaf eind mei 2022) de ‘Morgenster’-parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Samen is het drietal belast met de pastorale zorg voor de parochies van Gulpen-Wijlre, Epen-Mechelen-Slenaken en Eys-Nijswiller-Wahlwiller in de parochie-cluster Gulpen in het dekenaat Gulpen.

Het pastorale team na hun presentatie op 25/26 september 2021:

 

 

 

Image

Op de foto van links naar rechts:
Pastoor-deken P. Bronneberg; kapelaan Vince Siju en kapelaan Marthoma.