Parochies E - M - S

PAROCHIE MECHELEN AGENDA

OVERZICHT VAN HOOGTEPUNTEN EN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN 2024

1. KERKELIJKE HOOGFEESTEN

Pasen
Zondag 23 maart: Palmpasen – palmwijding
Donderdag 28 maart :Witte donderdag
Vrijdag 29 maart: Goede vrijdag
Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag/Paaswake
Zondag 31 maart: Eerste Paasdag
Maandag 1 april: Tweede Paasdag / H.Mis met MAGAN

Hemelvaart: Donderdag 9 mei:

Pinksteren
Zondag 19 mei: Eerste Pinksterdag / Eerste H. Communie
Zat. 24 febr.: Voorstellen Communicanten 2024
Zat. 1 juni:  Dankviering Communicanten
Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag

Allerheiligen / Allerzielen
Zaterdag 2 november: Allerheiligenviering
Zondag 3 november: Allerzielenviering

Kerstmis
Dinsdag 24 december:  Gezinsviering met Kerstspel
Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag
Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag; H.Mis met MAGAN

2.  PAROCHIE-feesten
      Zondag 5 mei: Presentatie Schutterij Mechelen
      Zondag 23 juni: Sacramentsprocessie / Grote bronk    

3   OVERIGE BIJZONDERHEDEN
Zaterdag 3 febr.: Dialectviering met CV De Breuzelaire
Zondag 11 febr.: Carnavalszondag
Woensdag 14 febr.: Aswoensdag
Woensdag 1 mei: H. Mis aan St. Jozefkapel Hilleshagen

Donderdag 15 augustus: Feest van H. Maria ten Hemelopneming
Zaterdag 17 augustus: Kroetwuschzegening
Zondag 17 november: Opening carnavalsseizoen
Zaterdag 23 november:  17 nov. : St. Caeciliafeest GKZ