Parochies E - M - S

PAROCHIE SLENAKEN BASIS-INFORMATIE (overzicht)

ALGEMEEN CONTACT-ADRES

Telefoon: O6 22 34 86 57
Email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl / emsparochies@gmail.com
Postadres: Dorpsstraat 12, 6277 NE Slenaken / (Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken)

AANSPREEKPUNTEN:
1e aanspreekpunt Pastorale en kerkelijke zaken:
Kapelaan Marthoma: 06 38 43 28 23  / email: kapelaanmarthoma@gmail.com

1e aanspreekpunt Parochiële en overige zaken: Guil Lemmerlijn,
tel./app: 06 22348657 / email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl

1e aanspreekpunt  Kerkhoven-zaken : Fr. Kool, tel.: 043 457 3347  /
email: koolreij@hetnet.nl

Kosters: contactpersoon: Guil Lemmerlijn tel./app: 06 22348657  

KERKBESTUUR:
Contactpersoon voor de H. Remigiusparochie Slenaken:
G. Lemmerlijn, tel./app:  06 22348657 / email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Contactpersoon voor de parochieraad Slenaken: dhr. G. Lemmerlijn

BANKREKENING:  NL30 RABO 01335 04204 t.n.v. RK Kerkbestuur Slenaken
Parochieblad (Remigiusbode) : Contactpersoon: Guil Lemmerlijn

H.H. MISSEN in SLENAKEN

Normaliter wekelijks op zondagochtenden om 09.45
Voor afwijkingen / uitzonderingen: klik hier, of zie Startpagina/Parochie Slenaken/H.Missen

Voor het Jaaroverzicht van alle H.H. Missen in Epen, Mechelen en Slenaken:
Zie op de Startpagina van deze website, onder de knop: “JAARPLANNER EMS / H.MISSEN” of (klik hier).
Opgeven van H.Mis-intenties: tel. 043 457 3347 / email: koolreij@hetnet.nl
Betaling H.Mis-intenties:  IBAN: NL30 RABO 0133504204 o.v.v. naam/namen en datum(s) voor die intentie(s).

Voor uitvaarten, huwelijksinzegeningen en dopen:
Neem zo spoedig mogelijk contact op met kapelaan Marthoma tel./app: 06 38432823).
Zie ook verder op de Startpagina onder de knop “ Wat te doen bij overlijden, huwelijk of dopen in de parochies Epen, Mechelen of Slenaken) “of (klik hier).