Parochies E - M - S

 Kerkbestuur Parochie Slenaken

CONTACT-ADRESSEN

Telefoon:
Email:
Postadres:

AANSPREEKPUNTEN:

1e aanspreekpunt Pastorale en kerkelijke zaken:
Kapelaan Marthoma: 06 38 43 28 23 / email: kapelaanmarthoma@gmail.com

1e aanspreekpunt Parochiele zaken (algemeen) :

1e aanspreekpunt  Kerkhoven-zaken:
Dhr. Francois Kool Tel: 043- 4573347, E-mail:  koolreij@hetnet.nl 

Kosters:
Dhr. F. Kool, tel 043-4573347 of E-mail:  koolreij@hetnet.nl

KERKBESTUUR:
Contactpersoon voor de parochie XXX:

Contactpersoon parochieraad XXX

BANKREKENING
NL30 RABO 0133 5042 04

Bestellen /opgeven van H.Mis-intenties: Francois Kool , Tel: 043-4573347
Betaling H.Mis-intenties:  IBAN: NLxx RABO
o.v.v. naam/namen en datum(s)

Johannesklokje: tel.:                              / email:

H.H. MISSEN in Slenaken
Normaliter op vrijdagavonden om 19.00 uur en op zondagen om 11.00 uur
Zie voor uitzonderingen: klik hier
Voor Jaaroverzicht van H.H. Missen in Epen, Mechelen en Slenaken:
Zie op Startpagina onder de knop: “JAARPLANNER h. MISSEN EMS “of (klik hier)

Over uitvaarten, huwelijksinzegeningen en dopen:
Neem zo spoedig mogelijk contact op met kapelaan Marthoma tel.: 06 38 43 28 23
Zie ook verder op de Startpagina onder de knop “ Wat te doen bij overlijden, huwelijk of dopen in de parochie Slenaken“of (klik hier)

 

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

Pastorale zorg: Voor alle pastorale zorg contact opnemen met kapelaan Marthoma, tel. / app: 06 38 43 28 23 of email: kapelaanmarthoma@gmail.com

Functie   KERKBESTUUR
Naam en contactgegevens
Voorzitter   Pastoor-deken P. Bronneberg, Kapelaan Pendersplein 10,6271 BV Gulpen
      Tel: 043-4501226 ;  E-mail: pbronneberg@ziggo.nl
Vice-voorzitter   Mw. Gerjo Pecher - Dimmedal  -  (Epen)    
      Tel: 043-4553757 ; E-mail: phpecher@hotmail.com  
Secretaris   Dhr. Guil Lemmerlijn  -  (Slenaken)    
      Tel: 06 22 34 86 57 ;  E-mail: g.lemmerlijn@kpnmail.nl
Penningmeester   Mw. Anita Klinkenberg - Eijdems  -  (Mechelen)  
      Tel: 06 13 96 42 78  E-mail: atinaanita@online.nl   
Overige     Dhr. Huub Colen  -  (Mechelen)    
bestuursleden   Mw. Kathy Fischer  -  (Slenaken) E-mail: fischerk577@gmail.com    
      Dhr. Hennie Piters  -   (Epen) E-mail: h.piters@ziggo.nl
Kerkbestuur EMS:       
Secretariaatsadres   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
E-mail:     emsparochies@gmail.com      
Overige personen - SLENAKEN   Naam en contact-informatie   
    voor de PAROCHIE H. REMIGIUS  - SLENAKEN  
Secretariaatsadres   Parochie H. Remigius  - Slenaken    
Parochie Slenaken   Waterstraat 4, 6277 NH Slenaken    
      E-mail: emsparochies@gmail.com    
Bankrekening   NL30  RABO  0133  5042 04      
Parochie Slenaken   t.n.v.  R.K. Kerkbestuur Slenaken    
Kosters      Contactpersoon: Dhr. F. Kool, tel 043-4573347
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl    
Kerkhofbeheerder   Dhr. Francois Kool ;   Tel:  043- 4573347      
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl       
H. Missen   Francois Kool ,  Tel: 043-4573347    
      E-mail:  koolreij@hetnet.nl       
Contactpersoon   Henk van Empel,  Tel: 043-4573557  / 06-21211529  
parochieraad    E-mail:  henk.van.empel@home.nl    
                 
      PAROCHIERAAD  SLENAKEN    
Onder het kerkbestuur heeft de parochie van de H. Remigius te Slenaken een eigenparochieraad. Die is belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de  parochie in Slenaken.
Aanspreekpunt voor de parochieraad is dhr. Henk van Empel, tel: 06-21211529  /  E-mail: henk.van.empel@home.nl  De parochieraad bestaat verder uit: Mw. Kathy Fischer, Francois Kool en Guil Lemmerlijn