Parochies E - M - S

 Pastorale zaken

Hoofdpunten PASTORALE ZAKEN in de EMS-parochies

Op deze pagina vindt u informatie over de belangrijkste gezamenlijke pastorale zaken in de
parochies van de parochiecluster E.M.S.

1 e aanspreekpunt voor pastorale aangelegenheden voor uw parochie of de cluster EMS is tot einde juni 2024 kapelaan Marthoma. Hij is bereikbaar :
- telefonisch of per app, via tel.nummer 06 38 43 28 23
- per email: met emailadres: kapelaanmarthoma@gmail.com.

Kapelaan Marthoma gaat normaliter ook zelf voor in de H.H. Missen in de parochiekerken van Epen, Mechelen en Slenaken. Daarin wordt hij eens in de 4-6 weken afgewisseld door
pastoor-deken P. Bronneberg of een van de ondersteunende emeritus-priesters.

Wat te doen bij een overlijden, de wens voor een doop of een huwelijksinzegening?

Neem in ieder geval bij een overlijden of de wens voor een uitvaart, al of niet met begrafenis, ZO SNEL MOGELIJK contact op met kapelaan Marthoma!, om een afspraak te
maken voor de mogelijkheden of het verder inplannen of regelen van die uitvaart /begrafenis of crematie!

Neem ook zo tijdig mogelijk contact op met kapelaan Marthoma als u een kind(je) wilt laten DOPEN, of voor een andere doop, en ook als u een HUWELIJKSINZEGENING wilt
regelen.
Dan kunnen de mogelijkheden besproken worden en kunnen ook afspraken gemaakt worden over de voorbereidingen.

Wenst u graag de H. Communie thuis te ontvangen? Schroom niet om ook daarvoor even kapelaan Marthoma te bellen!

Dat geldt ook als u om een andere reden, zoals bijv. bij ziekte, graag eens bezoek zou willen hebben van kapelaan Marthoma!

Samenwerking in één pastoraal team:
Pastoor-deken P. Bronneberg, de kapelaans Marthoma (cluster E.M.S.), en Siju (cluster ‘Morgenster’) en de ondersteuners emeritus-priesters A. Reijnen en A. Franssen, vormen
samen het pastoraal team voor de parochieclusters E.M.S., Gulpen-Wijlre en ‘Morgenster’. Daarin kunnen zij als dat nodig is elkaar vervangen of elkaar afwisselen. Door regelmatige
vervanging houdt pastoor-deken P. Bronneberg op die manier ook contact met de parochianen in de parochies buiten de eigen cluster Gulpen-Wijlre.